УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА И РЕКЛАМАЦИИ

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Настоящите условия за доставка съставляват неразделна част от Общите условия за ползване на www.indorio-art.com. Всички правила и дефиниции, използвани там са приложими и в настоящия документ.
Всички поръчки направени в онлайн магазин www.indorio-art.com се изпращат с куриерскa фирмa ЕКОНТ.

 1. Стоките се доставят до посочен от потребителя адрес на територията на Република България. Стоките се доставят на Потребителите на ръка срещу подпис. Когато поръчаните стоки са с общо тегло над 10 кг., те се доставят само до входа на сградата или вратата на двора, в която се намира адресът за доставка, като Потребителят се задължава да осигури съдействие при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него стока. В случай, че потребителят желае такива поръчки (със стоки с общо тегло над 10 кг.) да бъдат доставени до вратата на неговия апартамент, то следва да заплати допълнителна такса съгласно тарифата на куриера/превозвача, за която последният следва да уведоми Потребителя.
 2. При невъзможност за доставка при първо посещение на посочения от потребителя адрес, не по вина на Собственика и/или куриера /превозвача (в случай, че няма никой на адреса и др. подобни), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който потребителят следва да се обади в срок до 2 (два) работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за доставка и при второ посещение не по вина на собственика и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и собственикът се освобождава от задължението си да достави поръчаните стоки, като в този случай като санкция за неизпълнението от страна на потребителя, собственикът задържа всички заплатени от потребителя суми. Разпоредбата по предходното изречение се отнася и за случаите, когато потребител неоснователно откаже да приеме дадена доставка.
 3. Сроковете за доставка на стоките са посочени под всяка стока на уебсайта.
 4. Всяка направена поръчка в онлайн магазин www.indorio-art.com се потвърждава с телефонно обаждане от страна на Доставчика.
   • На посочения от Потребителя имейл адрес, Доставчикът ще изпрати информация за статуса на поръчката.
   • Поръчки направени през почивни, празнични и неработни дни се обработват на следващият работен ден.
   • За по-малките населени места доставката е според графика на куриерската фирма. Всички пратки се изпращат с опция преглед.
 5. Цената на доставката е включена в стойността на избраната и поръчана от Потребителя стока или упомената допълнително под всеки артикул.
 6. Собственикът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера или превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от Собственика обстоятелства.
  • Доставчикът НЕ носи отговорност за куриерските услуги и за техните срокове на доставка, а единствено за обработването и изпращането на поръчките.
  • В периоди на промоции, намаления или по-голяма натовареност Доставчикът www.indorio-art.com си запазва правото на промени по условията за обработка и доставка, без да уведоми предварително клиентите за това.
 7. При извършване на доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на явни недостатъци, липсата на някой от придружаващи стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, потребителят незабавно информира лицето извършващо доставката, за което се съставя протокол. В допълнение Потребителят незабавно уведомява Собственика на следната електронна поща: complaint@indorio-art.com. Ако Потребителят не направи това, стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез електронния магазин стоки се извършват по правилата на Закон за защита на потребителите, като в допълнение Потребителят следва да уведоми собственика на следната електронна поща: complaint@indorio-art.com за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура/касова бележка за закупените стоки или посочвайки нейният номер и дата.
 8. При предаване на доставената стока, Потребителят или трето посочено от него лице, са длъжни да подпишат придружаващите стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от потребителя адрес за доставка.
 9. Куриерите/превозвачите, които извършват доставките на стоки се избират по усмотрение на Собственика и той по всяко време може да ги променя, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
 10. При констатиран дефект на стоката вследствие на транспортирането, Потребителят се уведомява по телефон и/или факс и/или електронна поща и се съгласява срокът за изпълнение на поръчката за дефектиралата потребителска стока да бъде продължен с 30 календарни дни.
 11. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършената от него on-line поръчка в срок от 96 часа от уведомяването за такова искане на Собственика, отправено на следната електронна поща: complaint@indorio-art.com.

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Доставчикa за намерението си като попълни Формуляр за връщане на продукт, който ще намери в раздел „Условия за връщане на продукти“ и го изпрати на имейла за контакт: sales@indorio-art.com.

В случай, че Потребителят не изпълни задължението си да уведоми Доставчика в 14-дневен срок от получаването на продукта и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Потребителят следва да изпрати обратно на Доставчика продукта, не по-късно от 14 дни от деня, в който го е получил.
Доставчикът извършва възстановяване на суми в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта по банков път. При връщане на сумата по банков път, е нужно Потребителят да изпрати данни за банкова сметка, по която да се осъществи връщането на сумата.
При отказ от договора, транспортните разходи за връщане на стоките са за сметка на Потребителя.
Продуктът следва да бъде изпратен обратно до следния адрес: гр. София ул. Константин Петканов 25 вх. Е, ап 122.
При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект аксесоари, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура.
При връщане на стоката, Потребителят се задължава да върне и всички подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са изпратени от Доставчика.
Продуктът следва да бъде върнат в оригинална опаковка в неговата цялост, пълна окомплектовка и без увреждания. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката.
В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

 

РЕКЛАМАЦИИ

Клиентите имат право да предявят рекламация в 14-дневен срок от получаването на стоката в следните случаи:

  • при констатирани липси;
  • дефекти на стоката;
  • несъответствие с поръчания модел или размер.

При рекламация на продукт, Потребителят следва да уведоми Доставчикa за намерението си като попълни Формуляр за връщане на продукт, който ще намери в раздел „Условия за доставка и рекламации“, по-долу в страницата и отбележи като причина „фабричен дефект“ и да опише в какво се изразява фабричния дефект. Препоръчително е изпращане на снимки на дефектния продукт. След това Потребителят следва да изпрати формуляра на имейл: sales@indorio-art.com.

В случай че Потребителят не изпълни задължението си, да уведоми Доставчика в 14-дневен срок от получаването на продукта и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора, във връзка с рекламация.
При предявяване на рекламация, клиентът има право:

  • да поиска замяна на стоката;
  • отстъпка от цената;
  • пълно възстановяване на сумата за съответния артикул.

Продуктът следва да бъде изпратен обратно до следния адрес: гр. София,  ул. Константин Петканов № 25, ет. 3, ап. 122, за „Indorio Art“.
Доставчикът извършва възстановяване на суми или замяна на продукт в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта с наложен платеж или по банков път. При връщане на сумата по банков път, е нужно Потребителят да изпрати данни за банкова сметка, по която да се осъществи връщането на сумата.
При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с
пълния получен комплект аксесоари, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура.
Продуктът следва да бъде върнат в състоянието, в което е получен.

Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца.

Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

 

При потвърждаване на рекламацията, транспортните разходи по връщане или замяна на стоката са за сметка на КЛИЕНТА.
​​

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: