Индорио Арт ООД

София, България

р-н Слатина, ж.к. Христо Смирненски 33, ет. 4, ап. 20

Телефон за контакт: +359 88 54 64 773 

Email: legal@indorio-art.com

Представляван от:

Петър Василев Петров – Управител

Велко Петев Стратиев – съдружник

Регистрация по ЗДДС:

BG206828826